ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

תכנון פרישה – כל מה שצריך לדעת

תכנון פרישה כל המידע

תכנון פרישה הוא צעד אלמנטרי כלפי כל מי שמתכנן לפרוש טרם זמנו או נמצא מרחק פסיעה מיציאה מאושרת לגיל פרישה. ניתן לבצע ייעוץ פרישה עם אנשי מקצוע או לדלות את כל המידע הדרוש דרך המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ודרך הרשת.

חשוב מאוד להבין כי ייעוץ פרישה יכול לסייע לפורש לבצע קיבוע זכויות ולהנות מהטבות מס מאוד משמעותיות.

תכנון פרישה נכון – עמדו על זכויותיכם

פרישה והפסקת עבודה הם צעד גדול וחשוב עבור מי שהיה חלק ממעגל התעסוקה שנים רבות. השינוי בחייהם של הפורשים ניכר בכל תחומי החיים. לפרישה יש השפעה פסיכולוגית וחברתית, הזמן מתפנה והפורש מחפש תעסוקה ותחומי עניין חדשים. לצד העניין הפסיכולוגי – חברתי ניצב גם היבט נוסף וחשוב מאוד של הפרישה והוא ההיבט הכלכלי. 

פרישה היא מונח רחב למספר מקרים בהם חל ניתוק יחסי עובד – מעביד:

  • פיטורין מצד המעביד – בכל גיל
  • התפטרות מצד העובד – בכל גיל
  • פרישה לגמלאות בגיל פרישה או פרישה מוקדמת מסיבות רפואיות או אחרות.

כאשר עובד עומד לפרוש לגמלאות חשוב לבצע תכנון פרישה, לברר היטב את מקורות ההכנסה העתידיים ואת ההוצאות הצפויות בשנות הפרישה. גובה הפנסיה ומענקי הפרישה שמקבל העובד תלויים בהסכמי העבודה עליהם הוא חתום. כמו כן, קיימות סוגיות שונות של מיסוי שיש להתחשב בהן כאשר מבקשים למשוך את כספי הפרישה.

במאמר זה נפרט את הסוגיות שחשוב לדעת בהיבט הכלכלי כאשר מתכננים פרישה לגמלאות.

מהו גיל הפרישה?

על פי החוק מתחילה זכאות לפרישה אצל נשים בגיל 62. בתוכניות הכלכליות העתידיות של הממשלה יש כוונה להאריך את גיל הפרישה עבור אישה לגיל 64. נשים יכולות לבחור ולעבוד עד גיל 67. לגברים גיל הפרישה הוא 67 והמעביד יכול לחייב את העובד לצאת לפנסיה בגיל זה. 

פרישה מרצון – זוהי החלטה חופשית של העובד לסיים את שירותו התעסוקתי בגיל 60 וצפונה ובתנאי שהשלים לפחות 10 שנות עבודה, המקנות זכות לגמלאות. 

פרישה לגמלאות מסיבות בריאותיות (אי כשירות רפואית) –  פרישה זו מוכרת לאחר  לא פחות מ-5 שנות עבודה המקנות זכות לגמלאות ובתנאי שדרגת הנכות היא 25 אחוזים או יותר.

פרישה של עובד לגמלאות עקב סיבות בריאותיות, וזאת לאחר 10 שנות שירות ובתנאי שנפסל רפואית ע"י ועדה ממשלתית. 

פטירתו של העובד בעת תקופת העסקתו וזאת לאחר שהשלים לפחות 3 שנות עבודה המקנות זכות לגמלאות.

לעיתים, יש נסיבות מסוימות המאפשרות פרישה מוקדמת כמו תוכניות פרישה מאורגנות מצד המעביד ואליהן יש להתייחס בנפרד.

פיצויי פיטורין, מענק פרישה ומה שביניהם

כל עובד אשר מפוטר ממקום עבודתו זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של משכורת חודשית אחרונה כפול מספר שנות עבודתו במקום העבודה. מעבידים רבים מפרישים עבור פיצויים לקופת הפנסיה בה מבוטח העובד, סכום חודשי בשיעור של 8.33% משכרו להבטחת תשלום הפיצויים. מכיוון שהפרשות אלה תואמות לגובה שכרו של העובד, יתכן מצב שבשנים קודמות שכרו היה נמוך והפיצויים שהצטברו בקופה נמוכים מגובה הפיצויים המעודכן הנדרש לתשלום בעת פיטורי העובד.

אם העובד ומעסיקו חתומים על הפעלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, המשמעות היא שכל הכסף שנצבר בקופת הפנסיה בגין הפיצויים יעבור אל העובד גם במקרים בם הוא עזב מרצונו או פרש לגמלאות, אך המעסיק אינו חייב לבצע השלמה לסכום הפיצויים המעודכן. 

בתהליך תכנון פרישה, חשוב לבדוק אם הפיצויים שנצברו לכם בקופת הפנסיה נותרים אצלכם במסגרת פרישתכם לגמלאות.

מענקי פרישה נוספים – בהתאם להסכמי העבודה עליהם חתומים העובד ומעסיקו, לעיתים מגיעים סכומי כסף נוספים המוגדרים כמענקי פרישה יחד עם פיצויי הפיטורין. מענקי פרישה עשויים לכלול פדיון ימי מחלה, חודשי הסתגלות, העדר הודעה מוקדמת, פיצוי על הפרת חוזה. פדיון ימי חופשה אינם נחשבים למענק פרישה לצורך עניין הפטור ממס.

חישוב המס על פיצויים ומענקי פרישה

כחלק מתכנון פרישה יש לתת את הדעת על המיסוי החל על פיצויי הפרישה. לעניין חבות המס, פיצויים ומענקי פרישה דינם כשכר עבודה והם חייבים במס על פי מדרגות המס הנהוגות במס הכנסה. יחד עם זאת מס הכנסה נותן הקלה בתשלום המס ומעניק פטור על חלק מהסכומים עד תקרה של 12,420 ₪ (נכון לשנת 2020) לחודש כפול מספר שנות העבודה בגינן שולם מענק הפרישה. אם גובה השכר החודשי של העובד נמוך מהתקרה, ניתן לבקש פטור בגובה 1.5 מהשכר ועד גובה התקרה. 

הפטור ממס חל על תשלום ישיר מהמעסיק או על פיצויים שנצברו בקופת הגמל של העובד. כאשר סכום הפיצויים עולה על התקרה, החלק העודף יחויב במס על פי מדרגות המס הנהוגות במס הכנסה בהתאם לנתוני העובד.

מנגד קיימת אפשרות לפריסת סכום הפיצויים אשר חייב במס. ניתן לחלק את הפיצויים באופן שייחשבו כהכנסה בכל אחת משנות המס הקודמות או הבאות לתקופה של עד 6 שנים. באופן זה סכום ההכנסה השנתית יחויב במס על פי מדרגה נמוכה יותר לעומת מדרגת המס הגבוהה בתשלום המס בשנה אחת.

במקרים מסוימים יכול הפורש לצרף את סכום הפיצויים לסכום הפנסיה ולקבל קצבת פנסיה גבוהה יותר במקרה כזה יתכן שכל סכום הפיצויים יקבל פטור בשל היותו חלק מהקצבה החודשית. 

מי שפורש וממשיך בעבודה במקום אחר, יכול להשאיר את הפיצויים ברצף זכויות ולאפשר למעסיק הבא להפריש לאותו המקום ובכך לדחות את תשלום המס לעתיד.

 

תכנון פרישה

 

תיקון 125, תיקון 190 וטופס 161 – הכירו את זכויותיכם

 

קצבת הזקנה יכולה להיות מורכבת משתי קצבאות שונות: קצבה מוכרת וקצבה מזכה.

קצבה מזכה היא זו הנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית או פנסיה צוברת) או מתשלומים המתקבלים מקופות הגמל (ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה).

קצבה מוכרת לעומתה נובעת מקבלת תשלומים פטורים שהופקדו אל קופות הגמל (או אל קרן הפנסיה וביטוח המנהלים).

תיקון 125 -סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה הוא זה אשר בגינו ניתנת לגימלאים אשר עומדים בתנאים זכאות לפטור ממס רווח הון. הפטור הניתן הוא ממס רווח הון ובתנאי שהאדם או בני הזוג עומדים בתנאים לקבלתו.

(למידע נוסף על סעיף 125ד׳ >>)

על מנת לנצל את הפטור לו אתה זכאי יש צורך למלא טופס 161 ד' או 161 ח'. פטור זה הינו קבוע ולא תלוי בגובה הקצבה.

תיקון 190 – תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר הגדלת הפטור מתשלום מס וקבלת הטבות בעת משיכת הכספים. באמצעות הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת בחבות מס של 15 נומינלי (שיעור הריבית המשולם על הרווח במכשירי השקעה לא צמודים) במקום 25% ריאלי.

תכנון פרישה ותכנון ההכנסה החודשית הצפויה

כאשר גיל הפרישה נראה באופק כדאי לבצע הערכת מצב ולהתחיל לאסוף נתונים על הקופות והקרנות הרשומים על שמכם ולבדוק את מקורות ההכנסה שלכם. לאחר שיהיו בידכם הנתונים תוכלו לחשב באופן ראשוני את רמת ההכנסה הצפויה. בחישוב ההכנסה החודשית התחשבו בצרכים העתידיים שלכם ובהוצאות הצפויות. 

תנו את הדעת, ואף שקלו ייעוץ פרישה מקצועי על אופן מימוש הפנסיה, האם את מעוניינים בקצבה חודשים או במשיכה כסכום חד פעמי. האם קופת הפנסיה יכולה לאפשר לכם משיכה חד פעמית ומהם היבטי המס של מימוש סכומי הפנסיה.

תכנון פרישה הוא עניין מורכב ורציני בעל השפעה עתידית בתקופת חיים מאוחרת שלפעמים מלווה בקשיים פיזיים ורפואיים. תכנון ומחשבה תחילה עשויים להפוך את חייכם לנוחים יותר מבחינה כלכלית.

כפי שהבנתם יש לא מעט סעיפים המקנים לכם הטבות שיכולות להסתכם במאות אלפי שקלים ויש להכיר את זכויותיכם באופן מלא ולדעת לנצל את ההטבות להן אתם זכאים.

תהליך תכנון פרישה – מה הוא כולל

תהליך תכון פרישה אצלנו במרכז לתכנון פרישה בצפון מתבצע בליווי אישי של יועץ פרישה ומיסוי פנסיה מקצועי בתחום בעל ניסיון עשיר וידע מעמיק.

אנחנו מלווים את הפורש/ת טרום הפרישה, והליווי נמשך הרבה אחרי הפרישה. המרכז לתכון פרישה בצפון מסייע במימוש כל הזכויות וההטבות המגיעות לפורש כחוק.

התהליך מורכב ממספר פגישות, בהן נכיר ונבין את הצרכים, נבצע ניתוח מעמיק של כל תוכניות הפנסיה והנתונים בדגש על מיסוי, בניית תוכנית עבודה והצגת האלטרנטיבות לפרישה ועזרה בקבלת החלטות תוך התחשבות במצב הנוכחי ובראייה לטווח הקצר והארוך.

עזרה בהגשת המסמכים הדרושים לגופים השונים, לרבות מס הכנסה. תכנון כלכלי לאחר הפרישה בהתבסס על מקורות הכנסה שונים וייעוץ השקעות כדאיות לפורש במידת הצורך.

לסיום, מספר המלצות לתכנון הפנסיה:

  1. התחילו לנהל את החסכון הפנסיוני מגיל צעיר. נכון, בגיל צעיר אינכם חושבים על העתיד ומבקשים לחיות את ההווה, לעבוד ולהתבסס, להקים משפחה, לבלות ולטייל. אך הפנסיה נמצאת אי שם בעתיד ויש חשיבות להתחלה מוקדמת של החיסכון, כדי שבגיל פרישה תחכה לכם הכנסה נאה להמשך חיים באותה רמה התואמת לצרכים שלכם.
  2. כ-10 שנים לפני הפרישה, בחנו את החיסכון הפנסיוני, בדקו מה תהיה רמת ההכנסה שלכם. בשלב זה עוד לא מאוחר לבצע תיקון ולהוסיף אלמנטים של חיסכון.
  3. סמוך לפרישה, בחנו את היבטי המיסוי של פרישתכם ובצעו בעזרת אנשי מקצוע תכנון פרישה ותכנון מס מתאים.

מתקרבים לגיל פרישה? מעוניינים בייעוץ מקצועי של חברה בעלת ניסיון עשיר בתחום פנסיה ומיסוי? פנו אלנו – המרכז לתכנון פרישה בצפון ונשמח לתכנן גם לכם את היציאה לגמלאות ולחסוך לכם כסף רב.

קראו עוד על:

פנסיה בלי תכנון מקדים?
זה עולה לכם ביוקר!

התייעצו עוד היום עם צוות המומחים של המרכז לתכנון פרישה

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!