ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

פריסת פיצויים – איך זה מתבצע?

פריסת פיצויים

האם אתם רשאים לבצע פריסת פיצויים? האם מס הכנסה מאפשר לעובדים הזכאים לפיצוי פיטורים לפרוס את חבות מס ההכנסה, אם כן אז כיצד זה מתבצע?
בשורות הבאות מסביר בן לוי, סוכן ביטוח פנסיוני ומומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות את נושא פריסת המס על הפיצויים. 

פריסת פיצויים למשך מספר שנים

סכומי פיצויים המתקבלים מהמעסיק חייבים במס הכנסה בהתאם לכללים שחלים על שכר עבודה. המס מחושב על פי מדרגות המס בהתאם לגובה ההכנסה וניתנות הטבות והקלות בהתאם למצבו האישי והמשפחתי של העובד.

רשויות המס מבקשות להקל על תשלום המס בידי העובד ונותנת פטור ממס על חלק מהפיצויים. במידה וישנם פיצויים אשר חייבים במס, רשות המיסים מאפשרת פריסת פיצויים לשנים אחורה או קדימה תחת תנאים וכללים המפורטים בחוק.

 מתי מקבל העובד פיצויים?

עובד אשר פוטר ממקום עבודתו זכאי לפיצויי פיטורין בגובה שכרו בחודש האחרון כפול מספר שנות עבודתו במקום העבודה ממנו פוטר. 

עובד שמתפטר ממקום עבודתו אינו זכאי לפיצויי פיטורין אלא אם כן מתקיימים מספר תנאים הקבועים בחוק אשר מזכים אותו בפיצויים. 

צבירת פיצויים בקופת הפנסיה

מעסיקים רבים והסכמי עבודה הקיימים במשק מבקשים להבטיח את יכולת המעסיק לשלם פיצויים לעובדים בעת פיטורים. לשם כך, הם מפרישים סכומי כסף לקופת הפנסיה או לפוליסת הביטוח של העובד בשיעור 8.33% משכר הברוטו שלו.  

הסכמה משותפת של העובד ומעסיקו על סעיף 14 לחוק הפיצויים מאפשרת לכל עובד גם אם עזב מרצונו לקבל את סכום הפיצויים שנצבר לזכותו בקופה.

מס הכנסה על הפיצויים

סכומי הפיצויים אשר מתקבלים על ידי העובד נחלקים לעיתים לשניים, חלק אחד פטור והשני חייב במס. הפטור ניתן עבור שכר חודשי עד תקרה בסך 12,420 ₪ (נכון לשנת 2020). אם שכרו של העובד נמוך מהתקרה ניתן לחשב פטור על 1.5 מהשכר ועד התקרה האמורה.

סכום הפיצויים המחושב מעבר לסכום התקרה חייב באופן מלא במס הכנסה.

פריסת פיצויים לתשלום מס מופחת

כאשר עומד בפני העובד הפורש סכום גבוה שחייב במס, רשות המיסים מציעה עבורו הקלה נוספת. אם יקבל את מלוא סכום הפיצויים, הכנסתו תהיה חייבת בשיעור המס גבוה ובתשלום גבוה. 

רשות המיסים מאפשרת פריסת פיצויים וחלוקתם על פני מספר שנים ובכך אפשרות להפחתת המס המשולם. הפריסה כדאית למי שצופה שהכנסותיו ירדו בשנים הבאות, לדוגמא מי שפורש לפנסיה או למי שמשער שיחולו שינויים בשיעורי המס או במדרגות המס הנהוגות.

 

כללים עיקריים לביצוע פריסת פיצויים

  • פריסת הפיצויים אפשרית 6 שנים קדימה או אחורה. בתחום זה יש חשיבות לתכנון המס ובדיקת כל האפשרויות העומדות בפני העובד. במקרים בהם חלה ירידה בהכנסה העתידית עדיף לפרוס קדימה לניצול מיטבי של מדרגות המס וההטבות במס.
  • בפריסה אחורה ניתן לפרוס עבור כל שנת ותק אחורה ועד 6 שנים כולל שנת המס בה שולמו הפיצויים בפועל. מבוצע חישוב מחודש של ההכנסה, המס בגינה וההטבות שהיו באותה שנת מס. במידת הצורך משלים העובד את תשלום המס.
  • פריסה קדימה מותנית באישור רשות המיסים. כל 4 שנות עבודה שוות לשנת פריסה אחת ועד 6 שנים קדימה כולל שנת המס בה שולמו הפיצויים. סכום הפיצויים מתקבל במלואו ומשולמת מקדמה על חשבון מס הכנסה בשנים הבאות. חישוב המקדמה מבוסס על תחזיות הכנסה לשנים הבאות. לאחר התשלום מקבלים אישור לשנים הבאות. עניין זה מחייב הגשת דו"ח שנתי בכל אחת משנות הפריסה.
  • כאשר מבצעים פריסה קדימה, חשוב לזכור לצרף את האישור על תשלום המס לדו"ח השנתי. חישוב המס ייערך בכל שנה בהתאם לתנאים והחוקים החלים בה ואם יהיו פערים בין מה ששולם לבין החישוב בפועל, יבוצעו החזרים או תוספת תשלום.

פריסה – לא רק פיצויי פיטורים ומענקי פרישה

פריסת היוון קצבה (כלומר היוון פנסיה) אשר חייב במס ניתן לבצע פריסה קדימה אחורה.

פריסה של פדיון ימי חופשה – ניתן לבצע את הפריסה אחורה בלבד.

פריסה של הפרשי שכר – ניתן לבצע את הפריסה אחורה בלבד.

פריסה של הפרשי קצבה – ניתן לבצע את הפריסה אחורה בלבד.

אל תפרסו לפני שתתייעצו עם אנשי מקצוע

כאשר מדובר על סכומי כסף גדולים רצוי לקבל ייעוץ מאנשי מקצוע המחזיקים בארגז כלים רלוונטי למצבכם. יישנם יועצי פרישה ומומחים למיסוי בעת עזיבת עבודה אשר יאפשרו לכם לקבל תמונה רחבה של המצב ולהבין את כל השיקולים הקיימים ואת כל האפשרויות הניצבות לפניכם:

האם כדאי לבצע פריסת פיצויים, האם פריסה אחורה תהיה כלכלית יותר מפריסה קדימה או להפך, לכמה שנים כדאי לבצע את הפריסה, אילו שיקולים נוספים צריך לקחת בחשבון?

רק כאשר יש באמתחתכם את כל התשובות לכל השאלות הבוערות רק אז רצוי לפנות אל מס הכנסה ולקבל החלטה נחרצת.

פריסת פיצויים כרוכה בחישובי כדאיות ואינה נכונה עבור כל עובד. לכן רצוי לקבל יעוץ פרישה עוד בשלב תכנון הצעד המהותי ולקחת בחשבון את מכלול השיקולים, כולל גובה ההכנסה העתידי וההשלכות של תשלום מס בשנים הבאות.

טופס פריסת פיצויים לדוגמה

טופס פריסת פיצויים

פנסיה בלי תכנון מקדים?
זה עולה לכם ביוקר!

התייעצו עוד היום עם צוות המומחים של המרכז לתכנון פרישה

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!