ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

טופס 161 ח

טופס 161 ח

טופס 161 ח הוא בקשה לקבלת ״הפטור הנוסף״, כלומר שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה, כקבוע בסעיף 9א׳ (ב) לפקודת מס הכנסה, העולה על 35%.

161ח – מי יכול להגיש את הבקשה?

  • מקבלי קצבה מזכה יחידה.
  • אדם שהגיע לגיל פרישה לאחר היום הקבוע, בתאריך 1.1.2012.
  • אדם שלא הגיש בקשה לקיבוע זכויות (טופס 161ד) לפקיד השומה.
  • מי שלא משכו סכומים ממעסיק או מקופת גמל בדרך של היוון קצבה בפטור ממס לפי סעיף 9א(ה) לפקודה, החל מ-1.1.2012.
  • אדם שאינו מתכוון בעתיד למשוך סכומים ממעסיק או קופת גמל בצורה של היוון קצבה בפטור ממס לפי סעיף 9א(ה) לפקודה.

המקבלים קצבה מזכה יחידה שהגיעו לאחר 1.1.2012 לגיל פרישה, יוכלו לקבל את הפטור הנוסף בחישוב המס החל על הקצבה המזכה, לפי שתי אפשרויות:

 

אפשרות ראשונה – הגשת בקשה באמצעות טופס 161ד לאישור קיבוע זכויות

161ד' הוא הליך הממצה את מירב הזכויות. בהליך זה יש התייחסות ל35% פטור הבסיסים ולפטור הנוסף שהיום עומד על 17% סה"כ 52% אחוז פטור ולטובת הגשת בקשה זו יש לצרף:

  1. טפסי 161 (הודעת מעסיק על פרישה) המפרטים את כל סכומי מענקי הפרישה של מקבל הקצבה במועד הפרישה מעבודה.
  2. תלוש שכר אחרון /  תלוש קצבה אחרון.
  3. פרטים על הכנסות נוספות, במידה ויש.
  4. שימו לב כי הליך של קיבוע זכויות הוא הליך מסובך המכיל בתוכו המון ניואנסים קטנים. טעות קטנה יכולה להוביל לאובדן של הטבות מס משמעותיות ביותר.

זו לא סיסמה – זו אמת. קיבוע זכויות פנסיה ומילוי טופס 161 ח ממלאים רק לאחר התייעצות עם מומחה בנושאי מיסוי פרישה.

טופס 161 ח

ניתן לפנות אל פקיד השומה במסגרת הגשת בקשה לקיבוע זכויות. 

בעת הגשת הבקשה יש להציג את המענקים אותם קיבל העובד בגין פרישתו ואת הקצבאות להן הוא זכאי.

בנוסף, יהיה על העובד להציג את בחירתו בנוגע לסכומים הללו בגין היוון הקצבה ביחס לפטור ממס העומד על שיעור מירבי של 35% מתקרת הקצבה המזכה. 

כמו כן, למקבל הקצבה ישנה האפשרות לבחור כיצד ומתי לנצל את ההגדלות בשיעור הפטור הנוסף.

 

אפשרות שנייה 

הגשת טופס 161 ח' למי שמשלם לעובד את הקצבה. בטופס מצהיר המקבל כי לא יוכל להוון קצבה בחלוף 90 ימים מהמועד בו התקבל הפטור הנוסף.

 

פנסיה בלי תכנון מקדים?
זה עולה לכם ביוקר!

התייעצו עוד היום עם צוות המומחים של המרכז לתכנון פרישה

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!