ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

קיבוע זכויות פנסיה – טיפים שחייבים להכיר

קיבוע זכויות

רובנו עובדים שנים רבות ומפרישים חלק נכבד משכרנו לקצבה שנקבל עם פרישתנו לגמלאות. כאשר השנים חולפות ואנו רואים באופק את הפרישה, יש חשיבות רבה לתכנון הפרישה, לידיעת מקורות ההכנסה שיעמדו לרשותנו ולהבנה של איך נוכל לנצל את מלוא הזכויות הפנסיוניות כדי שנוכל לחיות ברווחה כלכלית. אז מה זה בעצם קיבוע זכויות ומהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

במהלך השנים חלו שינויים רבים בשוק המוצרים הפנסיוניים, בחובת ההפרשה לפנסיה של המעסיקים וכן בהיבטי המיסוי הקשורים להטבות המס אשר ניתנות לגימלאים. בשנת 2012 הוכנס תיקון 190 לפקודת מס הכנסה המהווה הטבת מס פיננסית משמעותית למי שעומד לפרוש בשנים הבאות ובאותה עת נכנס המושג קיבוע זכויות פנסיה.

בשורות הבאות נביא בפניכם הסברים וטיפים הקשורים לנושא קיבוע זכויות פנסיה. 

 

מהי המשמעות של קיבוע זכויות פנסיה?

כאשר עובד מגיע לגיל פרישה, הוא זכאי לפטורים בסכומים שנקבעו על ידי רשות המיסים בתיקון 190. גובה הסכומים הפטורים יגדל עד שנת 2025. לעובד הפורש  ניתנת אפשרות להחליט ולקבע את החלטתו על הדרך בה הוא ינצל את הפטורים בעתיד. כדי לקבע את זכויות הפנסיה, כל אדם שהגיע לגיל פרישה החל משנת 2012 ורוצה ליהנות מהפטור חייב למלא טופס 161 ד.

 

נא להכיר – טופס 161ד'

זהו טופס מאד משמעותי עבור מי שפורש לפנסיה והוא עומד במרכזו של קיבוע הזכויות. העובד שממלא את הטופס נדרש להחלטות על האופן שבו ייעשה שימוש בפטור להיוון הקצבה או לקצבה חודשית. מילוי הטופס מהווה החלטה סופית שלא ניתן לחזור ממנה לאחר 90 יום. חשוב לדעת שהפטורים לא ניתנים באופן אוטומטי, אלא אם כן העובד מילא את הטופס.

 

קבלת החלטות במילוי הטופס

במילוי הטופס חייב העובד לבצע החלטות חשובות שישפיעו על גובה הכנסותיו בזמן הפרישה ועל גובה הפטורים שיקבל. סעיף ב לטופס 161ד' הוא הסעיף לקיבוע הזכויות. בסעיף זה מתייחס העובד לפרטים הבאים והנתונים משמשים את רשויות המס בחישוב סכומי הפטור:

  • גיל הזכאות.
  • כספים שהתקבלו כמענקי פרישה פטורים בתקופה של 32 שנים אחורה.
  • היוון קצבאות, אם היו בעבר. 
  • האם מי שממלא ימשיך לעבוד לאחר הפרישה. אם התשובה היא כן, יש להעריך את מענק הפרישה הצפוי ממקום עבודה זה.
  • מהו הסכום המיועד להיוון פטור בעתיד מתוך יתרת ההון הפטורה. הסכום שיצוין יקטין את הפטור שינתן עבור הקצבה החודשית.
  • החלטה על אחוזי ניצול פטור על היוון הקצבה וקבלת סכום חד פעמי, או אחוזי ניצול פטור על קצבת זקנה או שילוב בין שתי ההחלטות. אלה הן החלטות חשובות המשפיעות על הפטור העתידי ויש להקדיש להן מחשבה ותכנון.

קיבוע זכויות פנסיה

מילוי טופס 161ד' רטרואקטיבי

ניתן לבצע קיבוע זכויות לפנסיה באמצעות טופס 161ד' גם עבור שנים אחורה, כל עוד הפרישה התרחשה לאחר שנת 2012. עם מילוי הטופס יחושבו הפטורים וגובה המס ותתכן אפשרות לקבלת החזרי מס 6 שנים אחורה. לפני 2012 הכללים היו שונים והבדיקה תיערך לגבי תוספת פטור קצבה מזכה עד 14%.

כדאי למלא את הטופס גם כאשר הקצבה נמוכה

לעיתים קרובות קיימים מצבים בהם הקצבה נמוכה ואינה חייבת במס ולכאורה אין צורך למלא את הטופס. חשוב למלא את הטופס גם במקרה כזה. המטרה היא שתהיה אפשרות לנצל בעתיד את יתרת ההון הפטורה למשיכת כספים חד פעמית.

 

מכיוון שמדובר על תכנון עתידי מורכב ומסובך והחלטות משנות חיים, מומלץ למלא את סעיפי הטופס רק לאחר יעוץ מקצועי של מומחי מיסוי ופרישה. ולא רק יעוץ לקראת מילוי הטופס, אלא תכנון פרישה כולל עוד מגיל צעיר. לבדוק את גובה ההכנסות הצפויות, גובה הפטורים כדי שיהיה ניצול מיטבי של זכויות העובד.